Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Τι εννοούμε με την λέξη σημαία

                                      Τι εννοούμε με την λέξη σημαία.

πηγή:eleysis-ellinwn.gr