Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς τὰ ἀπαξιώνουμε, μαθητὲς δημοτικοῦ στὴ Βρετανία διδάσκονται ἀρχαία Ἑλληνικὰ

 Ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία ξένων γλωσσῶν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἑπτὰ ἐτῶν!

Τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ περιλαμβάνονται στὶς ξένες γλῶσσες, ποὺ θὰ διδάσκονται οἱ μαθητὲς στὴ Βρετανία ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, σύμφωνα μὲ τὸ νέο σχολικὸ πρόγραμμα ποὺ ἔθεσε πρὸς δημόσια διαβούλευση ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση καὶ πρόκειται νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὸ 2014. Ἡ ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία τῶν ξένων γλωσσῶν ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἑπτὰ μεταρρυθμίσεις ποὺ εἰσηγεῖται ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση.

Οἱ μαθητὲς θὰ μαθαίνουν νά διατυπώνουν ὁλοκληρωμένες προτάσεις μὲ τὴ σωστὴ προφορὰ καὶ νὰ ἐκφράζουν ἁπλὲς ἰδέες. Τραγούδια καὶ ποιήματα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐκπαιδευτικὰ ἐργαλεῖα ποὺ θὰ φέρουν σὲ ἐπαφὴ τοὺς μαθητὲς μὲ τὴ γλώσσα, διὰ μέσου της ἀποστήθισης. Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς διδασκαλίας τῶν ξένων γλωσσῶν στὸ δημοτικὸ φαίνεται νὰ τυχαίνει εὐρείας συναίνεσης. Ὁ σκιώδης ὑπουργὸς Παιδείας, Στίβεν Τουὶγκ δήλωσε στὸ BBC, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει «ἀπόλυτο δίκιο» νὰ κάνει ὑποχρεωτικὴ τὴ διδασκαλία τῶν ξένων γλωσσῶν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἑπτὰ ἐτῶν. Πρότεινε μάλιστα νὰ ξεκινάει σὲ ἀκόμη μικρότερες ἡλικίες.

Να σημειώσουμε, ότι στην Ισπανία ήδη διδάσκονται εδώ και χρόνια Αρχαία Ελληνικά , απο το δημοτικό μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.Όταν η κυβέρνηση θέλησε να τα καταργήσει, λόγω οικονομικών περικοπών, τότε οι μαθητές της χώρας έκαναν καταλήψεις με στόχο να μην αποσυρθεί το μάθημα απο τα σχολεία.Ακόμα σε μεγαλοστελέχη σε επιχειρήσεις ανα τον κόσμο, που κυρίως στρέφονται γύρω απο το marketing και την διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού , αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση η γνώση Αρχαίων Ελληνικών.

Δείτε ανάλογα άρθρα για την γλώσσα, στο κεφάλαιο Αρχαία Ελληνική Γλώσσαπηγή:eleysis-ellinwn.gr