Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Είμαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων..με αποδείξεις

Μελέτες επιστημόνων απο όλο τον κόσμο(ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδά, Ελλάδα, Ιταλία..), αποδεικνύουν την καταγωγή μας, μελετώντας το DNA.Καταρύπτεται η θεωρία του Φαλμεράυερ, που λανθασμένως υποστηρίζει την γενετική αλλοίωση μας απο τους Σλάβους κ' απο άλλους μεταγενέστερους λαούς.

Γενετική σύσταση των Ελλήνων


Παραπομπες
Achilli, A. et al. (2007) Mitochondrial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the Near Eastern Origin of Etruscans. American Journal of Human Genetics (in press).
Bauchet, M. et al. (2007) Measuring European Population Stratification using Microarray Genotype Data. American Journal of Human Genetics (in press).
Firasat, S. et al. (2007) Y-chromosomal evidence for a limited Greek contribution to the Pathan population of Pakistan. European Journal of Human Genetics 15, 121–126.
Pericic, M. et al. (2005) High-Resolution Phylogenetic Analysis of Southeastern Europe Traces Major Episodes of Paternal Gene Flow Among Slavic Populations. Molecular Biology and Evolution 22(10):1964-1975.
Pontikos, D. (2007a) Racial Type of the Ancient Hellenes. http://dienekes.50webs.com/arp/articles/hellenes/
Pontikos, D. (2007b) Greek Y chromosomes. http://dienekes.50webs.com/arp/articles/greeknry/
Roewer, L. et al. (2005) Signature of recent historical events in the European Y-chromosomal STR haplotype distribution. Human Genetics 116(4):279-91.
Semino, O. et al. (2004) Origin, Diffusion, and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups E and J: Inferences on the Neolithization of Europe and Later Migratory Events in the Mediterranean Area. American Journal of Human Genetics, 74:1023-1034